Pakalpojumi

Vērtēšanas pakalpojumi

Piedāvājam tagad arī mūsu firmā licencēta vērtētāja pakalpojumus. Vērtējums tiek sagatavots 3 – 5 darba dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā varat sazināties ar mums vai zvanīt personīgi vērtētājai Ilzei Millerei, mobilais tālrunis 29490122. Objekti tiek vērtēti visā Vidzemē. Vērtējumi tiek akceptēti iesniegšanai visās kredītiestādēs.

Vērtēšanas izcenojumi: